Flaska 1751, låg kval, 01

Flaska från 1751

Limmared är en gammal glasbruksort i södra Västergötland med ca 1800 invånare och här ligger Sveriges äldsta glasbruk som fortfarande är i drift.

Glasbruket grundades 1740 av överste Gustav Ruthensparre och ägs idag av det irländska glasförpackningsföretaget Ardagh Glass. Läs gärna också på Wikipedia. Som i de flesta andra glasbrukssamhällen i Sverige så har näringslivet i Limmared dominerats av glasindustrin. Detta medför av naturliga skäl att hembygdsföreningens verksamhet till stor del kretsar kring glas. Vi har ett fint glasmuséum som finns inrymt i Glasets hus , ett allaktivitetshus med egen glashytta som invigdes 2012. I museets omfattande samlingar finns glas från mitten av 1700-talet fram till dagens produktion samt ett stort antal glasformar och diverse utrustning som förr användes i hyttan. På denna sida kan du få en intressant inblick i brukets långa historia och även se exempel på olika typer av glasföremål som tillverkats under tre århundraden.

Sedan 16 juni 2012 är Limmareds glasmuseum inrymt i det nybyggda Glasets hus i Limmareds centrum. vill du besöka oss finns all information om öppettider, bokningar mm. på Glasets hus egen hemsida: www.glasetshuslimmared.se