Limmareds Hembygdsförening kan för närvarande erbjuda dessa produkter:

Limmaredsboken kom ut till Glasbrukets 250-årsjubileum 1990, och är skriven av

hembygdsintresserade limmaredsbor. Den behandlar Limmareds förhistoria, med
bl a Södra Åsarps medeltidskyrka och Openstens fästning, glasbrukets grun-
dande, vilket är detsamma som starten på byggandet av Limmareds samhälle,
Limmareds utveckling och dagens moderna samhälle. 499 sidor (1990).

Filmen är en nyutgåva av sockenfilmen Ett brukssamhälle i Kind. Den är
inspelad 1958 – 1959 av Ingemar Jansson. Den visar Limmareds samhälle under
dessa två år och innehåller flera industribesök, banker, affärer, läkare, sjukhem,
operett i Folkets Park, fotbollsmatch, musikkåren, järnvägsstationen, mm. Vid
den här tiden var Limmareds amatörskådespelare fortfarande aktiva, och en av-
delning av filmen innehåller en teaterföreställning om Engelbrekt Engelbrektssons
stormning av Openstens fästning, inspelad på Opensten. Givetvis innehåller filmen ett besök på glasbruket där både den gamla tidens munblåsning och den då nyinvesterade automatiska tekniken förevisas.

Produkterna kan köpas i Glasets hus eller i  Antikvariat Tranan i Limmared.

Beställning kan även göras via mail till: limmaredsglasmuseum@live.com  Porto tillkommer.