Liandergården

Hembygdsföreningens omfattande samlingar av glas och annat material relaterat till Limmareds glasbruk är flyttade till nya lokaler i Glasets hus som invigdes 16 juni 2012. För aktuella öppettider se Glasets hus hemsida.

Liandergården som tidigare inrymde glasmuseét är idag ett textilmuseum där kläder från flera sekler visas upp, bla. lokalt tillverkade kläder från den tid då det fanns flera syfabriker i Limmared.

lianderbyggnaden_skuggad